Kaczawski Szlak Średniowiecznych Polichromii

W ramach dwóch opisanych poniżej projektów opublikowanych zostało sześć filmów dotyczących obiektów ze średniowiecznymi polichromiami w Świerzawie, Siedlęcinie i Pogwizdowie oraz w LubiechowejKondratowa i Jaworze.

Mamy nadzieję, że wkrótce dodamy kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie. Mamy również nadzieję włączyć do Szlaku kolejne obiektu z Gór i Pogórza Kaczawskiego (oraz terenów sąsiednich…)!

Informacja na temat projektu „e-Malowane Kaczawy – Kaczawski Szlak Średniowiecznych Polichromii”

Informacja na temat projektu „e-Malowane Kaczawy – Kaczawski Szlak Średniowiecznych Polichromii – kontynuacja”

Strona w ciągłym aktualizowaniu!