Kondratów – kościół pw. św. Jerzego

OPIS OBIEKTU

Późnoromański kościół pw. św. Jerzego w Kondratowie datowany jest na początek XIII wieku. W XVI stuleciu przebudowano go dodając wieżę i likwidując wejście od zachodu. W drugiej połowie XVII wieku obiekt popadł w ruinę (wtedy to m.in. zlikwidowane zostało kamienne sklepienie, powiększone okna w absydzie i w południowej ścianie nawy oraz zamurowane to w ścianie północnej). Kościół odbudowano pod koniec XVII wieku.

Jest to budowla kamienna, orientowana, jednonawowa z wieloboczną absydą. Od zachodu dostawiono do niej wieżę na planie kwadratu, w górnej części o przekroju ośmiobocznym, zwieńczoną iglicowym hełmem.

Za ważny element pierwotnego wystroju należy uznać uskokowy portal z tympanonem, na którym przedstawiono krzyż wpisany w koło. Najcenniejszym elementem wyposażenia jest natomiast średniowieczny tryptyk. Do dziś przetrwały: szafa ołtarzowa z figurami Madonny z Dzieciątkiem (na środku) oraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Barbary, a także predella oraz dwa skrzydła ołtarzowe.

POLICHROMIE

Średniowieczne polichromie w kondratowskim kościele pw. św. Jerzego zostały odkryte dopiero w 1991 roku. Już rok później przeprowadzono pierwsze prace konserwatorskie. Wtedy to na południowej ścianie nawy odsłonięto malowidła z XV wieku. Wśród nich zidentyfikowano sceny pasyjne: „Pojmanie Chrystusa w Ogrójcu”, „Sąd u Annasza”, „Sąd u Kajfasza”, „Sąd przed Piłatem”, „Zmartwychwstanie Chrystusa”, „Spotkanie Chrystusa z Marią Magdaleną” oraz „Chrystus w Wieczerniku”.
Jako kolejne realizowane były prace odkrywkowe i konserwatorskie na ścianie północnej. W ich efekcie ujawnione zostały dwie warstwy malowideł. Pierwsza – gotycka (datowana na XV wiek) – przedstawia dwie sceny: „Wjazd Chrystusa do Jerozolimy” i „Wypędzenie kupców ze świątyni”. Ujęte zostały one w bordiurę zdobioną geometrycznym wzorem. Ze względu na chęć odsłonięcia znajdującej się pod spodem (starszej) warstwy malowideł, sceny te zdjęto wraz z warstwą tynku (dokonano ich transferu i umieszczono je na drewnianym stelażu). Prac konserwatorskie zakończono w 1995 roku. Zdjęcia transferu dokonano w latach 1995–1998. Obecnie transfer ten umieszczony jest na emporze.
Po zdjęciu opisanych powyżej XV-wiecznych polichromii odkryto najstarsze malowidła w kościele – w tym przedstawienie św. Krzysztofa (analogiczne do tego ze Świerzawy, Lubiechowej czy Siedlęcina). Datować należy je najprawdopodobniej na początek XIV wieku.
(na podstawie materiałów Z. Mosonia)

GALERIA
GODZINY OTWARCIA

Kościół otwierany na czas mszy świętych i nabożeństw.
niedziele: 10.30
w tygodniu: (środa): 18.00 (zimą: 16.00)

KONTAKT

w przygotowaniu

LOKALIZACJA

Kondratów (gm. Męcinka)
GPS: 51.0500158, 15.9639828