Projekt: e-Malowane Kaczawy – Kaczawski Szlak Średniowiecznych Polichromii

Od czerwca 2020 roku Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” realizuje projekt o nazwie „e-Malowane Kaczawy – Kaczawski Szlak Średniowiecznych Polichromii”.

Głównym celem projektu jest przygotowanie, zrealizowanie i upowszechnienie bezpiecznych w okresie pandemii narzędzi dla lokalnych społeczności w celu zwiększenia potencjału turystycznego ich miejscowości i sieciowania (ze względu na warunki konkursu, zaplanowane w projekcie działania to jedynie pierwszy etap tworzenia i promowania Kaczawskiego Szlaku Średniowiecznych Polichromii; kolejne – wytypowane już obiekty – będą włączane w przyszłości, według wypracowanego teraz wzoru – można
zatem potraktować obecny projekt jako „dobrą praktykę” dla przyszłych działań).
Celem wszelkich działań w ramach Kaczawskiego Szlaku Średniowiecznych Polichromii jest także sieciowanie obiektów o dużej wartości historycznej i stworzenie kolejnego produktu turystycznego, który posłuży zarówno jako propozycja ciekawego spędzenie czasu zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych, którzy chcieliby odkryć wciąż mało znane „skarby” Krainy Wygasłych Wulkanów.
Realizowana będzie w ten sposób promocja walorów historycznych GEOparku.
Za dobro wspólne uważamy nie tylko zachowane dziedzictwo materialne w postaci średniowiecznych polichromii, ale przede wszystkim udostępnienie wiedzy na ich temat w usystematyzowany sposób i pod opieką merytoryczną specjalistów. W związku z panującą pandemią za dobro należy uznać także fakt udostępnienia materiałów online (bez konieczności fizycznej obecności odbiorców).

W ramach projektu – do końca 2020 roku – opublikowane zostaną trzy pierwsze filmy dotyczące obiektów w Świerzawie, Siedlęcinie i Pogwizdowie.

Już poza projektem – do końca I półrocza 2021 roku – uruchomiona zostanie witryna Szlaku: szlakpolichromii.pl

W maju 2021 roku złożyliśmy wniosek do kolejnej edycji programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Kaczawskie. Mamy nadzieję, że uda nam się dzięki temu stworzyć m.in. trzy kolejne filmy!

Projekt „e-Malowane Kaczawy – Kaczawski Szlak Średniowiecznych Polichromii” dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Kaczawskie.

Średniowiecze to epoka, która bardzo mocno zaznaczyła swoją obecność w Górach i na Pogórzu Kaczawskim. To czas, kiedy dzięki licznym działaniom kolonizacyjnym władców, zakładano tu nowe miasta i wsie, budowano zamki. Jednym z efektów takiego rozwoju było powstawanie – w szybko rozwijających się wsiach i miastach – późnoromańskich i gotyckich kościołów, które – dzięki kolejnym fundacjom książęcym i rycerskim – ozdabiane były malowidłami ściennymi. Ze względu na fakt, że polichromie takie powstawały przede wszystkim w kościołach, zdecydowana ich większość miała charakter religijny – pozwalały one wiernym „zobaczyć” historie i przypowieści, o których opowiadało Pismo Święte i żywoty świętych. Wyjątek stanowi tu wieża książęca w Siedlęcinie, w której powstały malowidła przedstawiające m.in. jedną z legend arturiańskich – historię Lancelota z Jeziora i jego tragicznej miłości do królowej Ginewry.

Około 10 lat temu zrodził się pomysł sieciowania i wzajemnego wspierania się średniowiecznych zabytków na terenie Gór i Pogórza Kaczawskiego, w których zachowane były średniowieczne polichromie. Początkowo współpraca dotyczyła wspomnianej już wieży w Siedlęcinie oraz kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świerzawie. We wspólnych działaniach (m.in. organizowanych rajdach) obecna była także Lubiechowa i jej piękny kościół pw. św. Piotra i św. Pawła. W kolejnych latach dojrzewał pomysł stworzenia profesjonalnego szlaku, który łączyłby wszystkie obiekty, w których obecne były średniowieczne malowidła.

W 2020 roku – dzięki dofinansowaniu z programu „Działaj Lokalnie” – Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie (wraz partnerami – w tym Muzeum Regionalnym w Jaworze) ruszyło do konkretnego działania. Stworzone zostało logo Kaczawskiego Szlaku Średniowiecznych Polichromii oraz powstały trzy pierwsze filmy o:

  • Wieży Książęcej w Siedlęcinie (m.in. przedstawienie legendy Lancelota z Jeziora),
  • Kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świerzawie (wspaniały cykl św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz unikalne malowidła tzw. Drzewa Życia),
  • Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pogwizdowie (odkrycia licznych średniowiecznych polichromii, które jeszcze czekają na pełne odsłonięcie i udostępnienie).
    W 2020 roku uruchomiona została również – jeszcze robocza – wersja strony internetowej szlaku: szlakpolichromii.pl

Mamy nadzieję, że w 2021 roku stworzone zostaną kolejne filmy dla kościoła pw. św. Piotra i św. Pawła w Lubiechowej, kościoła pw. św. Jerzego w Kondratowie oraz Muzeum Regionalnego w Jaworze. W kolejnym roku planujemy zakończenie realizacji filmów – ostatni film opowie o kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie – oraz wydanie map i folderów. A dalej – chcielibyśmy poszerzyć szlak o leżące już poza Górami i Pogórzem Kaczawskim obiekty – m.in. kościół św. Jadwigi u stóp wleńskiego zamku, kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Wojanowie, kościół pw. św. Barbary w Małej Kamienicy.