Świerzawa – kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej

OPIS OBIEKTU

Późnoromański kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej zlokalizowany jest na granicy Świerzawy i Sędziszowej. Świątynię wzniesiono z kamienia łamanego najpewniej w 2. ćwierci XIII wieku jako budowlę jednonawową z prezbiterium i absydą, ale bez wieży. Ta została dobudowana w pierwszej dekadzie XVI wieku (w efekcie napraw po XV-wiecznym pożarze kościoła, w ramach których przebudowano również dwa okna w ścianie południowej. Prezbiterium jest nakryte sklepieniem, natomiast nawę kościoła zamyka od góry drewniany strop podparty dwiema kolumnami.

Kościół świerzawski funkcjonował jeszcze przed lokacją miasta Świerzawy pod koniec XIII wieku jako kościół parafialny. Po zbudowaniu nowej świątyni w powstałym już mieście, w 1391 roku kościół został zdegradowany do świątyni filialnej. W 1. połowie XV wieku świątynia uzyskała mur obronny (odbudowę samego kościoła – po częściowych zniszczeniach dokonanych w wyniku wojen husyckich – zakończono na początku XVI stulecia).

W latach 1552-1654 oraz 1875-1878 kościół był użytkowany przez ewangelików, którzy zbudowali zachowana do dziś drewnianą emporę z 1562 roku.

Po II wojnie światowej obiekt podlegał powolnej degradacji. Część wyposażenia (w tym gotycki tryptyk z 1498 roku oraz obraz „Tron Łaski” z 1. połowy XIV wieku) zostały wywiezione (odpowiednio – do kościoła pw. św. Marcina w Poznaniu oraz do Muzeum Narodowego we Wrocławiu).

Na początku XXI wieku zabezpieczony kościół został – staraniem miasta Świerzawa – udostępniony turystom.

POLICHROMIE

Począwszy od lat 70. XX wieku w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świerzawie prowadzone były prace badawcze i konserwatorskie – w tym odkrytych polichromii.

Najstarsze z malowideł zlokalizowane są w absydzie. Datowane są one na 2. ćwierć XIII wieku i przedstawiają „Drzewo Życia”. Ukazano na nich m.in. ptaki, ryby oraz różne legendarne bestie.

Na ścianach nawy znajdują się natomiast polichromie przedstawiające legendę św. Katarzyny Aleksandryjskiej (najlepiej zachowane są one na północnej ścianie nawy).

W północnej części prezbiterium zlokalizowane jest malowidło ze sceną Ukrzyżowania.

GALERIA
GODZINY OTWARCIA

od kwietnia do września:
od poniedziałku do czwartku w godz.: 10.00-16,00,
od piątku do niedzieli w godz.: 10.00 – 18.00,
poza sezonem:
czynny po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

KONTAKT

Administratorem kościoła jest:
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie
ul. Jeleniogórska 58
59-540 Świerzawa
Tel.: +48 75 713 52 73

LOKALIZACJA

ul. Dworcowa 25, Świerzawa (gm. Świerzawa)
GPS: 51.0178369, 15.8877433